လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ 2018ေနာက္ဆံုးလပ႐ိုမိုး႐ွင္းအေနနဲ႔က်ေတာ္တို႔ kyat88 ဝက္ဆိုက္မွာ တေသာင္းသြင္းရင္တေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္ေနာ္ ေငြသြင္းရန္ wave acc ကေတာ့ 09774650124/09774650125 -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
6 မိနစ္
8 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
mya****** MMK 15,000.00 2018-12-10 06:12
pho**** MMK 5,000.00 2018-12-10 00:34
Nga**** MMK 30,000.00 2018-12-09 23:49
min******* MMK 8,000.00 2018-12-09 23:13
myo******* MMK 20,000.00 2018-12-09 23:10
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
mya****** MMK 15,000.00 2018-12-10 06:12
pho**** MMK 5,000.00 2018-12-10 00:34
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
Hto***** MMK 100,000.00 2018-12-09 20:07
San****** MMK 86,500.00 2018-12-09 19:57
Man*** MMK 18,000.00 2018-12-09 19:11
Hto******* MMK 50,000.00 2018-12-09 15:37
Aun****** MMK 35,000.00 2018-12-09 12:09အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top