လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ မန္ဘာဝင္မ်ား2019 ဇန္နဝါရီလမွာပ႐ိုမိုး႐ွင္း႐ွိပါတယ္ေနာ္ ေငြတေသာင္းသြင္းရင္ႏွစ္ေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္မန္ဘာတစ္ဦးလ်ွင္တႀကိမ္သာယူခြင့္႐ွိပါတယ္ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
3 မိနစ္
6 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
KTh*** MMK 10,000.00 2019-01-24 00:39
aun************ MMK 5,000.00 2019-01-23 22:51
win********* MMK 31,000.00 2019-01-23 22:40
kra*** MMK 5,000.00 2019-01-23 22:38
Man*** MMK 18,000.00 2019-01-23 22:12
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
KTh*** MMK 10,000.00 2019-01-24 00:39
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
uth********* MMK 40,000.00 2019-01-23 22:40
MrD** MMK 15,000.00 2019-01-23 21:28
mgm***** MMK 20,000.00 2019-01-23 20:55
yau***** MMK 26,215.00 2019-01-23 20:08
toe*********** MMK 15,000.00 2019-01-23 19:37



အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top