လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ 2018ေနာက္ဆံုးလပ႐ိုမိုး႐ွင္းအေနနဲ႔က်ေတာ္တို႔ kyat88 ဝက္ဆိုက္မွာ တေသာင္းသြင္းရင္တေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္ေနာ္ ေငြသြင္းရန္ wave acc ကေတာ့ 09774650124/09774650125 -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
7 မိနစ္
7 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
phy****** MMK 20,000.00 2018-12-10 10:12
myo******* MMK 20,000.00 2018-12-10 09:50
mya****** MMK 15,000.00 2018-12-10 06:12
pho**** MMK 5,000.00 2018-12-10 00:34
Nga**** MMK 30,000.00 2018-12-09 23:49
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
myo******* MMK 20,000.00 2018-12-10 09:50
phy****** MMK 20,000.00 2018-12-10 10:12
mya****** MMK 15,000.00 2018-12-10 06:12
pho**** MMK 5,000.00 2018-12-10 00:34
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
kok******* MMK 15,000.00 2018-12-10 09:58
Soe*** MMK 50,000.00 2018-12-10 09:12
Sit******* MMK 84,000.00 2018-12-10 07:56
Chi******* MMK 35,000.00 2018-12-10 07:29
sit***** MMK 100,000.00 2018-12-10 06:52
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
Pat*** MMK 110,000.00 2018-12-10 04:02
aun******* MMK 110,000.00 2018-12-10 04:53
sit***** MMK 100,000.00 2018-12-10 06:52
Sit******* MMK 84,000.00 2018-12-10 07:56
uka***** MMK 67,000.00 2018-12-10 06:47အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top