လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ ။ ယခု ျသဂုတ္လအတြက္ wave money နဲ႕ 10000 ေငြသြင္းရင္ ထီကစားဖို့ 10000 လက္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ ။ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ 09968885552/3 ္ ကို ဆက္သြယ္ျပီး wave အေကာင့္ေမးနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
8 မိနစ္
9 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
AUN******** MMK 100,000.00 2018-11-16 03:27
Hac********* MMK 10,000.00 2018-11-16 03:21
Min******* MMK 40,000.00 2018-11-16 02:44
win******* MMK 16,000.00 2018-11-16 01:37
AUN******** MMK 150,000.00 2018-11-16 01:23
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
AUN******** MMK 150,000.00 2018-11-16 01:23
AUN******** MMK 100,000.00 2018-11-16 03:27
mar**** MMK 50,000.00 2018-11-16 00:40
Min******* MMK 40,000.00 2018-11-16 02:44
win******* MMK 16,000.00 2018-11-16 01:37
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
koy** MMK 100,000.00 2018-11-15 23:25
Min******* MMK 100,000.00 2018-11-15 23:21
chi****** MMK 90,000.00 2018-11-15 22:23
tha******* MMK 15,500.00 2018-11-15 21:58
sit********* MMK 25,000.00 2018-11-15 19:26အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top