လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ မန္ဘာဝင္မ်ား2019 ဇန္နဝါရီလမွာပ႐ိုမိုး႐ွင္း႐ွိပါတယ္ေနာ္ ေငြတေသာင္းသြင္းရင္ႏွစ္ေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္မန္ဘာတစ္ဦးလ်ွင္တႀကိမ္သာယူခြင့္႐ွိပါတယ္ -
အားကစားေလာင္းျခင္းစာမ်က္ႏွာသို႔သင့္အားလမ္းညႊန္ေပးေနစဥ္ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ...အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top